ลูกค้าท่านใดที่โอนเงินมาเมื่อ
วันที่06/05/62
จำนวน 14xx.x0฿
เวลา21.xxน
รบกวนมาแจ้งการโอนด้วยนะคะ